Preventieve maatregelen tegen stofexplosies

Veel ervaring in ATEX-bovenbandmagneten

Biomassacentrales gebruiken het liefst secundaire brandstoffen zoals houtpellets waarin geen metalen zitten, zodat hun branderbedden niet worden vervuild. Het is voor u als houtverwerker dus van groot belang dat uw eindproduct nagenoeg metaalvrij is. Speciaal voor de stoffige en vuurgevaarlijke houtsnipper- en pelletindustrie hebben wij een bovenbandmagneet met zeer sterke neodymium-magneten die volledig ATEX-gecertificeerd is. De magneet is geheel omkast en alle kritische onderdelen zijn buiten de zone gebracht. Bakker Magnetics heeft veel ervaring met ATEX-certificering en kan u de beste configuratie aanbevelen.

Ter verduidelijking het volgende: ATEX-richtlijnen zijn geen normen, maar verplichte instructies voor de aanpassing van de nationale wetgeving in de deelnemende staten van de Europese Unie (EU).

ATEX gecertificeerd

Veiligheid komt op de eerste plaats

Werken in een explosieve omgeving vereist richtlijnen en maatregelen. Omdat magneetsystemen zich vaak bevinden in gebieden waar een stofexplosie kan plaatsvinden, mag het magneetsysteem zelf geen ontstekingsbron zijn.

Niet alleen apparatuur en producten moeten aan de eisen voldoen. Werknemers moeten ook weten hoe ze veilig kunnen werken in gevaarlijke omgevingen.

Magneten voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen

Magneten en ATEX

De ATEX-richtlijnen harmoniseren de wetgeving in de landen van de EU met betrekking tot de beheersing van risico's die ontstaan door explosieve atmosferen. Richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153) geeft richtsnoeren voor de indeling van gevarenzones en maatregelen in die gevarenzones voor de veiligheid van werknemers die gevaar lopen door mogelijke explosieve atmosferen. Met name Richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114) stelt eisen aan apparatuur met een inherente ontstekingsbron die bedoeld is voor gebruik in gevaarlijke zones.

In de ATEX-richtlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen gas- en stofomgevingen. Gebieden waar gevaar bestaat voor het ontstaan en het voortduren van een explosieve atmosfeer worden onderverdeeld in verschillende zoneklassen, afhankelijk van de waarschijnlijkheid van het ontstaan en het voortduren van een explosieve atmosfeer. Apparatuur die geschikt is voor gebruik in ATEX-zones wordt onderverdeeld in drie categorieën: categorie 1G, 2G en 3G voor gas en categorie 1D, 2D en 3D voor ontvlambaar poeder. Deze komen overeen met de beschermingsniveaus: zeer hoog, hoog en normaal.

Explosiegevaarlijke omgeving
Beschermingsniveau van de uitrusting
Gas (G)
Stof (D)
Zone
Categorie
Zone
Categorie
Frequent tot continu
Zeer hoog; veilig in uitzonderlijke omstandigheden0
0
1G
20
1D
Nu en dan
Hoog; veilig voor redelijkerwijs te verwachten storingen
1
2G (1G)
21
2D (1D)
Onwaarschijnlijk, infrequent korte duur
Normaal; veilig voor normaal gebruik
2
3G (1G, 2G)
22
3D (1D, 2D)

Bakker Magnetics. Delivering magnetic expertise.