Magnetische natte trommel scheider

De magnetische natte trommelscheider wordt gebruikt voor het scheiden van ijzerafzettingen uit zand/slibstromen. Wordt gebruikt bij zandwinning en voor het reinigen van verontreinigde grond.

De slibstroom wordt verdeeld door een inlaattank en stroomt onder de magnetische trommel, ferro deeltjes worden aangetrokken door de magneet en gescheiden van het slib. De gereinigde slibstroom gaat verder naar de volgende processtap.

Het systeem van de magnetische natte trommelscheider wordt vaak gebruikt in combinatie met andere magnetische systemen, zoals: Overband - Kopschijf - Trommelmagneten en Eddycurrent non-ferro scheiders. Wij kunnen u voorzien van een combinatie van deze magneten om een optimale verwijdering van ijzer te garanderen en het rendement van uw productie te maximaliseren.

Bakker Magnetics. Delivering magnetic expertise.