Recycling Bodemassen (IBA)

Uniek: ECS 104X voor de allerfijnste deeltjes uit bodemas van verbrandingsovens

Alleen met de allerfijnste fracties haalt u het hoogste rendement uit bodemas van verbrandingsovens. U weet er alles van. Daarom is het goed te weten dat Bakker Magnetics met de ECS 104X een excentrische Eddy Current scheider met de hoogste frequentie in de markt heeft voor fijnheden van 0-4 mm. Deze machine is 4 meter lang en verwijdert de kleinste ingekapselde metaaldeeltjes uit uw productstroom. Wij hebben ook een uitgebreid programma magnetische separatoren om de toevoer naar de 104X zo optimaal mogelijk te maken. Wij hebben de kennis en de machines om uw bodemas scheidingslijn zo efficiënt en winstgevend mogelijk te maken. Wij ontwerpen graag de beste stroom voor u.

50 jaar ervaring

Scheiden van verschillende materialen op een duurzame manier

AVI-bodemas is het materiaal dat door de roosters van een afvalenergiecentrale wordt geloosd na de verbranding van vast stedelijk afval (VHA). Afhankelijk van het afval dat wordt verbrand, kan IBA naast klinker en as ook verschillende hoeveelheden glas, keramiek, bakstenen, beton en metalen bevatten. Met de jarenlange ervaring van Bakker Magnetics kunnen deze worden gescheiden met onze recyclingmachines.

Om een maximale opbrengst te verkrijgen, kunt u de volgende producten gebruiken

Eddy Current scheider

Bovenband magneten

Trommelmagneten

Bakker Magnetics. Delivering magnetic expertise.