Recycling van PET

Metaalfractie van 20 ppm of zelfs kleiner

Het metaalvrij maken van PET moet zorgvuldig gebeuren. Als er al één blikje doorheen sluipt betekent dit direct een hoge ppm op de fines. Dit leidt weer tot grote problemen als de PET-flakes tot nieuwe producten voor de voedingsmiddelenindustrie worden verwerkt. U wilt dus zeker weten dat uw PET-fractie zo schoon mogelijk is. Met een combinatie van verschillende machines en magneetapplicaties kunnen wij de metaalfractie in uw PET-productstroom reduceren tot 20 ppm of zelfs minder, als we machines in cascade zetten. Geef uw wensen en specificaties door. Dan geven wij graag een onderbouwd advies

50 jaar ervaring

De sleutel tot de schoonste PET-fracties

PET-producten zijn gemaakt van een van de weinige polymeren die telkens weer in dezelfde vorm kunnen worden gerecycleerd. Dit sluit de kringloop voor recycling netjes en maakt "cradle to cradle"-verpakkingsoplossingen mogelijk. Dit vraagt wel om een zo schoon mogelijke PET-fractie. Bakker Magnetics heeft de juiste machinetechniek om PET metaalvrij te recyclen.

Om een maximale opbrengst te verkrijgen, kunt u de volgende producten gebruiken

Eddy Current scheider

Bovenband magneten

Trommelmagneten

Bakker Magnetics. Delivering magnetic expertise.