Klant Case

Van wind naar energie met kostenbesparend direct-drive-technologie

Situatie:

Eén van ’s werelds grootste windturbinefabrikanten wil zich actief gaan profileren in de offshore-markt. Hiervoor is het nodig over te stappen van de traditionele ‘drive train-technologie’ met een tandwielkast, naar de ‘direct drive-technologie’ op basis van permanente magneten.

Complicatie:

De klant is niet goed bekend met het werken met permanente magneten. Het krachtenspel dat daarbij komt kijken is complex en kan gevaarlijk zijn voor wie er niet mee bekend is. De klant wordt zodoende geconfronteerd met een technische uitdaging waarop hij geen antwoord heeft. Daarnaast is er de tijdsdruk om dit product als eerste op de markt te kunnen brengen.

Vraag:

De klant heeft behoefte aan een partner die hem kan begeleiden in het bedenken van de optimale manier om de magneetmodules te monteren. Ook is er behoefte aan een partner die de magneetproductie op zich kan nemen en die ervaring heeft in het monteren van deze krachtige magneten. Dit alles onder de gegeven tijdsdruk.

Oplossing:

Samen met Bakker Magnetics start de klant het proces om te komen tot een kostenefficiënte productie van de magneetmodules (co-development). Hierbij wordt een aantal uitdagingen aangepakt: het efficiënt monteren van de magneten, het veilig monteren van de magneten en het zorgen voor topkwaliteit producten met een goede corrosiebescherming.

Resultaat:

Dankzij een zeer intensieve samenwerking is een taakgerichte productielijn ontwikkeld voor de productie van de magneetmodules. Door de bundeling van kennis en expertise is een win-winsituatie ontstaan.
Omdat de oplossing niet gebruikmaakt van een storingsgevoelige magneetkast is onderhoud op dit onderdeel niet nodig. Daarmee is de kans op uitval van de turbine verkleind. Door het gebruik van permanente magneten hoeft bovendien geen elektriciteit te worden gebruikt voor de opwekking van een magnetisch veld. Dat vergroot de efficiency van de turbine.

Bakker Magnetics. Delivering magnetic expertise.