Wedstrijdreglement SPS-beurs Duitsland 2021.

Deze Prijsvraag wordt uitgegeven door Bakker Magnetics BV gevestigd te Son, Nederland.

 • De Wedstrijd loopt van 23 november 2021 tot en met 3 december 2021.
 • De prijs is een elektrische scooter ter waarde van € 300,-.
 • Aan de Wedstrijd kan worden deelgenomen door elke persoon die in Europa woont.
 • De deelnemer moet minimaal 16 jaar oud zijn.
 • Werknemers van Bakker Magnetics zijn uitgesloten van deelname aan deze Wedstrijd.
 • Om deel te nemen dient u ons toestemming te geven om uw voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer op te slaan. U geeft daarmee toestemming voor telefonische benadering door Bakker Magnetics en uw e-mailadres geldt als opt-in voor de Bakker Magnetics nieuwsbrief.
 • U garandeert dat u zelf de rechtmatige gebruiker bent van het e-mailadres en telefoonnummer dat voor deelname wordt gebruikt.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op elk moment van de actie uit te sluiten.
 • Bakker Magnetics behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Dit zal worden aangekondigd op de campagnewebsite.
 • Bakker Magnetics is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of instelfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door Bakker Magnetics een beslissing worden genomen.
 • De privacyverklaring van Bakker Magnetics is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.
 • Nederlands recht is van toepassing op deze Prijsvraag.

De winnaar

 • Ieder individu mag slechts eenmaal aan deze Wedstrijd deelnemen.
 • De winnaar van de Wedstrijd zal door middel van een loting op onpartijdige wijze worden gekozen.
 • De winnaar van de Prijsvraag zal persoonlijk op de hoogte worden gebracht via het opgegeven e-mailadres. Indien de winnaar afziet van de prijs, zal een nieuwe winnaar worden aangewezen.
 • Bakker Magnetics is bevoegd personen van deelname uit te sluiten in geval van verdenking van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • De resultaten van de wedstrijd zullen op de actiepagina worden gepubliceerd.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product in te ruilen voor een ander product of geldwaarde.
 • Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de hierboven vermelde bepalingen en voorwaarden.

Bakker Magnetics. Delivering magnetic expertise.