Flexibele PM-technologie
oplossingen voor de scheepvaart

De groei van elektrische aandrijvingen in de scheepvaart zet onverminderd door. Producenten van deze propulsiemotoren krijgen het steeds drukker en zoeken systeempartners om onderdelen van hun producten te prefabriceren, zoals de magneetrotor. Maar de lat ligt hoog. De systeempartner moet over hoogwaardige kennis en technologie beschikken om aan de strenge eisen van de motorproducent te kunnen voldoen.

Wij zijn specialisten op de volgende gebieden:

Thrusters

Azipods

Diversen

Bakker Magnetics. Delivering magnetic expertise.